Namaz Sure Sırası – 5 Vakit Namazda Okunan Sureler

Namaz kılmayı yeni öğrenen ve bilgilerini tazelemek isteyenler Namaz sure sırası ile hangi surelerin okunduğunu araştırmaktadır. Namazın kabul görmesi için doğru ve sırasıyla okunması önemli olmaktadır. 5 Vakit namaz kılınması ile okunması gereken sureler şunlardır;

 • Fatiha Suresi
 • Fil Suresi
 • Kureyş Suresi
 • Maun Suresi
 • Kevser Suresi
 • KafirunSuresi
 • Nasr Suresi
 • Tebbet Suresi
 • İhlas Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi

5 vakit Namazda Okunan Sureler

Namaz kılarken bazı kişiler benimsediği sureler ile devam etmektedir. Öyle ki bunların başında Kevser Suresi, İhlas Suresi ve Nasr Suresi gelmektedir. Bu surelerin okunuşu ise şu şekildedir;

Namaz Sure Sırası
Namaz Sure Sırası

Fatiha Suresi: Elhamülillâhi rabbîl’alemin. Errahmânir’râhim ve mâliki yevmiddin. İyyâke na’budû ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Siratallezîne en’amte aleyhîm. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllin. Âmin.

Kureyş Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Li’î lâfî Kurayş’in. İlâfihim rıhleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehûm min cû’in ve amanehûm min havf.

Kevser Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ a’taynakelkevser. Fesallî lirabbîke venhar. İnne şanîeke hüvel’ebter.

Nasr Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve râ’eytennâse yehdulûne fi dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ.

Felak Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlahinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinnetî vennâs.

İhlas Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lek yekün lehû küfüven ehad.

Fil Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Elem terea keyfe fe’ale rabbüke biashabîlfil. Elem yec’al keydehüm fi tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbil. Termihim bihicâratin min siccil. Fece’alehüm ke’asfîn mekûl.

Maun Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Era’eytellezi yükezzibü biddîn. Fezalikellezî yedû’ulyetîm. Velâ yehüddü âlâ ta’âmilmiskin. Feveylün lilmüsallîn. Ellezine hûma salâtihim sâhun. Ellezîne hüm yürâûne ve yemneûnelmâ’ûn.

Kafirun Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ tabûdûn. Ve lâ entüm abidûne mâbüd. Ve lâ ene abidûn mâ abedtüm. Ve lâ entüm abidûne mâ a’büd. Lekûm dinüküm veliye din.

Tebbet Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Nas Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrineffasâti fil’ukâd. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Namaz kılarken namaz sure sırası önemlidir. Zira kabul görmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Yaşam namaz ve ibadetle güzeldir.

Hangi Vakit Namazında Hangi Sureler Okunmalı

5 vakit kılınan namazlarda hangi surelerin okunduğu merak edilmektedir. Rekatların birbirine benzemesi bu anlamda surelerin daha kolay okunması ve doğru namaz kılınmasının önünü açmaktadır. 5 vakit namaz kılarken okuyacağınız sureler şunlardır;

Sabah Namazı : Sübhaneke, Fatiha, İhlas, Nas, Tahiyyat, Salli Barik, Ranbenalar, Fil, Kureys, Maun, Kafirun, Nasr, Tebbet

Öğle Namazı; Sübhaneke, Fatiha, İhlas, Nas, Felak, Tahiyyat, Salli Barik, Rabbenalar, Fil Kureyş Maun, Kafirun, Nasr, Tebbet

İkindi Namazı : Sübhaneke, Fatiha, İhlas, Nas, Felak, Tahiyyat, Salli Barik, Rabbenalar, Fil, Rukey Maun, Kafirun, Kevser, Nasr, Tebbet

Akşam Namazı : Sübhaneke, Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Tahiyyat, Salli, Barik, Rabbenalar, Fil, Kureyş, Kafirun, Kevser, Tebbet

Yatsı Namazı : Sübhaneke, Fatiha, İhlas, Felak, Nas, tahiyyat, Salli, Barik, Rabbenalar, Fil, Kureyş, Maun, Kafirun, Nasr

Namazda ilk okunan sure Fatiha Suresidir. Elhamülillâhi rabbîl’alemin. Errahmânir’râhim ve mâliki yevmiddin. İyyâke na’budû ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Siratallezîne en’amte aleyhîm. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllin. Âmin.

Namaz sureleri sırası önemli mi araştırılan konulardan biridir. Zira namazı kılmak isteyen kişi yeni öğreniyorsa ve namaza hakim değilse sureleri ezberlemesi ve öğrenmesi gerekir. Yoksa namaz mekruh sayılabilir. Namaz sure sırası Allah’ın kabul etmesi için doğru ve sırasıyla okunması gerekir.

Yorum yapın