Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Sözlü tehdidin cezası ile müeyyidesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 106 maddesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tehdit isteğinin yerine getirilmemesi halinde saldırı yapacağını ya da kişinin saldırıya maruz kalacağının yazılı e sözlü olarak bildirilmesidir. Bu sebeple tehdidi gerçekleştiren ve tehdit edilenler başta olmak üzere mevzuat ile muhtemel olarak sözlü tehdit cezası nedir olarak araştırılmaktadır.

Tehdit kişilerin isteklerinin yerine getirilmesi için başka kişilerin saldırıya maruz kalmasıdır. Bu anlamda yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Yazılı tehdit dayanak belge oluştururken sözlü tehdidin delili ile dayanağı mümkün olmayabilir. Tehdit unsuru yazılı planlı yapıldığında  daha ağır yaptırımlara neden olmaktadır. Ancak sözlü tehditler zamansız ve anlık olarak gelişebilmektedir. Bu gibi durumlarda cezai müeyyidenin yaptırımı da yaşam içerisinde daha az olabilir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 106. Maddesinde tehdit suçu düzenlenmiştir. Burada tehdit kendisi veya yakınının hayatı, vücut dokunulmazlığına dair saldırı söz konusudur. Sözlü olarak yapılması halinde tehdit eden kişinin 6 aydan 2 yıla kadar ceza almasına neden olmaktadır. Ancak burada tehdit unsuru mal varlığının zarara uğraması olması halinde 6 ay hapis cezası ya da adli para cezası verilmesin hükmolunur.

Sözlü tehdidin yapıldığına dair bir şikayet ve kanı gündem oluşturuyorsa ya da kişilerin canı için tehdit unsuru gerçekleşmişse söz konusu suça dair soruşturma ve kovuşturma resen gerçekleştirilir. Ancak tehdit unsuru malvarlığına dair yapılmışsa burada mutlaka şikayet unsuru aranmaktadır. Sözlü tehdidin cezası nedir ve hangi aşamalarda nasıl uygulanır ayrıntıları ile alınması gereken hususlardan olmaktadır.

Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?
Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Sözlü Tehdit Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Tehdit suçu ile birlikte söz konusu suçun işlenmesi ve çıkacağı karar üst sınıra tabidir. Bu sebeple sözlü tehdit suçunda görevli mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Tehdit mal varlığına karşı yapılabilir. Bu aşamada tehdidin gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren 6 içinde şikayet edilmesi gerekmektedir. Ancak buradaki tehditle suç unsuru basit olarak değerlendirilebilecek niteliklere sahipse şikayet süresi 8 yıla kadar çıkmaktadır.

Sözlü tehdit uzlaştırmaya tabi suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple soruşturmanın başlamasından itibaren kovuşturma süresi içinde uzlaştırma prosedürüne başvurulmaktadır. Taraflar arasında bir uzlaştırma sağlanamazsa soruşturma ve kovuşturma prosedürleri devam eder.

Gerçek kişilerin hepsi tehdit suçunda taraf olabilir. Genel suçlar kapsamında ele alınan sözlü tehdit suçuna karşılık olarak tüzel kişilikler için gerekli tedbirler emniyet güçlerince alınabilmektedir. Zira erekli tedbirin alınması için adli kararlar söz konusu olabilir.

Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?
Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Mesajla Tehdidin Cezası Ne Kadardır?

Tehdit unsuru yazılı ve sözlü yapılırken telefon ve diğer dijital ortamlarda gönderilen metinlerle yapılabilir. Bu aşamada en çok telefonların mesajı ile ilgili tehditler söz konusu olmaktadır. Böylelikle mesajla tehdidin cezası ne kadardır sorusuna yanıt aranır. Telefon ve diğer elektronik cihazlarda internet ve diğer yöntemler ile gönderilen mesajla tehdidin cezası iki farklı şekilde değerlendirilmektedir. Mesajı atan kişi tanınmayan bir numaradan atarsa iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilir. Ancak mesajı gönderen kişinin kimliği belli ise mal varlığına yapılan tehdit için şikayet olması halinde altı aya kadar hapis cezası öngörülür. Ya da para cezası ile cezalandırılır. Mesajla tehdit vücut dokunulmazlığı ve buna bağlı olarak cinsel dokunulmazlıksa tehdit cezasının yaptırımı altı ay ile iki yıla kadar hapis cezası olmaktadır.

Telefonda Hakaret ve Tehdidin Cezası Nedir?

Telefonla bilinmeyen bir numaradan, ses değişikliği yapma suretiyle aranılması ve tehdit edilmesi halinde tehdidi gerçekleştiren kişiye iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Burada arayan kişinin kimliğinin belli olması halinde mal varlığı tehditlerinde altı ay hapis cezası yada para cezası verilmektedir. Bunun yanında vücut ve cinsel dokunulmazlıklarda tehdit cezası altı aydın iki yıla kadar hapis cezası ile uygulanmaktadır. Sözlü tehdit cezası nedir sorusunun yanıtı için hukuken destek alınması doğru olabilir.

Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?
Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Tehdit cezası kişinin vücut ve cinsel dokunulmazlığına kasıt olarak yapılması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası söz konusu olur. Eğer mal varlığına yapılmışsa 6 aya kadar hapis yada idari para cezası verilir. Bu aşamada tehdit edilen kişi tehdit suçu nasıl kanıtlanır sorusuna yanıt arar. Burada kanıtlanabilmesi için belge ve deliller olması gerekir. Özellikle tanıklar, ses kayıtları, mesajlaşmalar, e-mail ile SMS kayıtları ve diğer iletişim araçlarının dökümleri kanıtlamak için önemli deliller olmaktadır.

Hangi Sözler Tehdide Girer?

Sözlü tehdidin ispatı özellikle sanığın ikrarı, şahitlerin vermiş olduğu beyanlar, ses kaydı ve mesajlara ait dökümler ile ispat edilebilmektedir. Bu deliller ise soruşturma ve kovuşturma süresinde değerlendirmeye alınmaktadır. Burada özellikle hangi sözler tehdide girer araştırılması yapılmaktadır. Burada tehdidin gerçekleşmesinde kabul gören sözlerle ilgili yasal bir düzenleneme bulunmamaktadır. Ancak kararlar sonrası Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar üzerinden sözlerle ilgili bir çıkarım yapılabilir. Yargıtay kararlarında sözlü tehdit unsuru olarak görülen bazı sözler şu şekildedir;

 • Türkiye’den gitmezsen seni öldürürüm.
 • Bu davadan vazgeçmezseniz kanla bitecek, burası mezarınız olacak.
 • Topla eşyalarını al git, senin bacaklarını kırarım.
 • Benim deli raporum var seni öldürürüm, yaşatmam.
 • Daha önce seni bıçakladım, kurtuldun. Şimdi ise öldüreceğim.
 • Arkadaşlarına kötü şeyler yapar, seni arkadaşlarına rezil ederim.
Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?
Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

Tehdit Şikayetlerinde Şahit Şart mı?

Tehdit unsuru kendinize ya da yakınınıza yapılabilir. Bu unsur vücut dokunulmazlığı ile cinsel saldırıdan ibaret olabilmektedir. Bu aşamada tehdidin oluşması halinde re’sen soruşturma söz konusu olur. Ancak mal varlıklarına yapılan bir tehdit unsuru bulunması halinde burada özellikle soruşturmanın yapılabilmesi için şikayet aranılmaktadır.

Tehditlerin yapılması ve sonrasında şikayetin yapılabilmesi için şahit şartı bulunmamaktadır. Fakat şahit tehdidin oluştuğunun ispatı için önemli bir husus olmaktadır. Dayanak belge, ses kaydı, görüntü ve diğer mesajlaşmalar ispatın oluşmasında en önemli kanıtlardır. Sözlü tehdidin cezası nedir olarak araştırma yapıyorsanız burada hukuki olarak danışmanlık desteğinin alınması mağduriyetlerinizin önüne geçmesinde önemli olur.

Hakaret Davası Cezası Kaç Lira?

Sözlü tehdit ve hakaret sık karşılaşılan suçlardan olmaktadır. Kişinin şerefi ve saygınlığını rencide eden bir hakaret olması halinde sözlü tehdit unsuru da olmaktadır. Burada kişinin saygınlığına saldırı yapılması halinde kişiye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır. Bu ceza adli idari para cezası olarak verilebilmektedir. Bu sebeple hakaret davası cezası kaç lira olarak araştırmalar yapılır. Kişi hakaret ederek bir suç işlemişse gün üzerinden ceza verilmektedir. Bir günlük ceza 20 TL ile 100 TL arasında olur. Bu aşmada gün cezaları ise 5 ile 730 gün arasında olabilmektedir. En alt ve en üst sınırlar ile para cezası olur. Bu anlamda en üst seviyeden ceza alınması halinde 100 * 730 = 73 Bin TL para cezasından bahsetmek mümkün olur.

Tehdide Karşı Ne Yapılır?

Sözlü ve yazılı olarak bir tehditle karşılaşıldığında zaman kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına ya da ikametinizin bağlı olduğu karakola asayiş açısından suç duyurusu yapmanız gerekir. Burada yapılan başvuru ile yetkili görevliler tehdit unsuruna bağlı olarak mağdur olan kişi lehine koruma tedbiri alabilmektedir. Bu sayede tehdit ile olabilecek zararlar en aza indirgenir. Sözlü tehdit unsuruna göre verilecek cezalar şu şekilde listelenebilir.

 • Nitelikli tehdit cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
 • Ölümle tehdit cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis
 • Sözlü tehdit cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis
 • Tehdit kadına karşı yapılırsa 9 aydan başlar.
 • Silahta tehdit cezası 2 yıldan 5 yıla kadar

Yorum yapın