5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?

İşlenen suça bağlı olarak hapis cezası yaptırımı para cezasına çevrildiği zaman 5000 gün adli para cezası ne kadar sorusuna yanıtlar aranmaktadır. Türk Ceza Kanununa göre şekillenen suçlar ile karşılığı olan adli para cezalarında merak edilen hususlar bulunmaktadır. Bunlar ayrıntıları ile dikkat edilmesi gereken önemli hususlardır.

TCK işlenen suçlara karşı olarak yaptırımını hapis ve adli para cezası olarak ikiye ayırmıştır. Burada cezayı alacak kişi iki yaptırımdan ceza alabilir. Ya da sadece hapis cezası ve adli para cezası alabilmektedir. Yaşam istemeden de olsa işlenen suçlar için cezai işlemi gerektirmektedir.

Öncelikle hukuki ve adli olarak karşılaşılan sorunlar ve diğer hususlarda hukuki destek alınması çok önemlidir. Bu aşamada cezalar, ödeme günleri, itiraz süreleri gibi bir dizi ayrıntı mağduriyetinize neden olabilir. Bunun için hukuk bürolarından ve yetkili hukuki alanlardan destek alınması çok daha doğru olacaktır.

5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?
5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?

5000 Gün Adli Para Cezası Nasıl Hesaplanır?

TCK’nın 52. Maddesi adli para cezaları ile ilgili olarak düzenlenmiştir. Bu maddeye göre işlenen suçun karşılığı olarak belli tutarlarda para devlet hazinesine ödenmektedir. Bu aşamada adli para cezaları iki farklı alanda değerlendirilmektedir. Birincisi doğrudan verilen adli para cezaları diğeri ise seçimlik olarak verilen adli para cezası olmaktadır.

Özellikle işlenen suç sonrası 5000 gün adli para cezası ne kadar sorusuna yanıt aranılmaktadır. Ancak bu yanıtın bulunabilmesi için karar olması gerekmektedir. Nitekim verilen kararda gün sayısı kadar gündelik para miktarı da yazılmaktadır. Böylelikle ne kadar ceza ödeneceğine dair bir sonuç ortaya konulabilir. Yani hakim 5000 gün ceza vermesi halinde bir gün için örneğin 50 TL belirlerse 5000*50=250.000 TL gibi bir rakam çıkacaktır.

5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?
5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?

Yada günlük olarak 10 TL belirlemesi halinde 10*5000= 50.000 TL para cezası olur. Burada belirlenen tutarlar suçu işleyen kişinin geliri, giderleri ve diğer ekonomik durumları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Yani 5000 gün adli para cezası hakimin vereceği karar sonrası hesaplanabilmektedir.

Adli Para Cezası Geç Ödenirse Ne Olur?

Kişiye işlediği suçu nedeniyle para cezası verilebilmektedir. Bu ceza hakim kararı ile netlik kazanır. Hapis cezası özellikle paraya çevrilebilmektedir. Bu aşamada adli para cezası geç ödenirse ne olur sorularına yanıtlar aranmaktadır. Para cezası süresi içerisinde ödenmezse hapis cezasına çevrilmektedir. Bu aşamada hapis yatılabilir. Buna göre verilen cezanın 2/5 oranında hapis cezası olacaktır. Burada faiz işlemesi söz konusu değildir. Hazineye ödenmesi gereken tutar ödenmediği takdirde hapis ile karşı karşıya kalınmaktadır.

5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?
5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?

Adli Para Cezası Peşin Ödeme İndirimi

İdari olarak kesilen yaptırımların hepsinde erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Size tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödeme yapmanız halinde indirim olur. Adli para cezası peşin ödeme indirimi ceza miktarının yüzde 25’i kadar olmaktadır. Yani 100 bin lira bir ceza kesilirse ödeyeceğiniz tutar 75 bin liraya iner. Burada 25 bin liralık bir indirim söz konusu olacaktır.

TCK Adli Para Cezası

İşlenen suçlara karşı olarak TCK Adli Para Cezası 52. Maddesinde düzenlenmiştir. Burada 5 günden az yada kanunun aksine hükmü olmayan hallerde 730 günden fazla olmamak üzere tam gün sayısı ve belirlenen bir gün karşılığı miktarla çarpılmasıyla hesaplanan tutar adli para cezası olarak devlet hazinesine ödenmektedir. TC 5000 gün Adi Para Cezası ne kadar araştırması yapıyorsanız kararınızı ayrıca uyap sistemi üzerinden inceleyebilirsiniz.

5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?
5000 Gün Adli Para Cezası Ne Kadar?

Adli Para Cezaları Af Kapsamında mı?

Kesilen adli para cezaları dönem dönem affa uğrayabilir. Bu aşamada affın uygulanmasında karar mercii kurumlar değildir. Yasama aldığı karar ile af verilebilir. Yasamayı ise TBMM yürütmektedir. Meclis çalışmaları ile bir af kanunu çıkarılması halinde Adli para cezaları af kapsamına alınmaktadır. Özellikle seçim dönemleri öncesi af gündem olmaktadır.

Adli Para Cezası Sorgulama

Kesilen adli para cezalarının muhatabı adliyeler ile mahkemelerde alınan kararlardır. Bu kararlar istinaden cezalar kesilmektedir. Kamu kurumları idari yaptırım kararı uygulayabilir. Ancak adli para cezası uygulaması mümkün değildir. Bu aşamada lehinize açıklanan bir mahkeme kararı ile adli para cezası verilebilmektedir. E-devlet giriş şifrenizle birlikte adli para cezası sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulamanın adresi turkiye.gov.tr olmaktadır. Yani e devletten adli para cezası olup olmadığını ve varsa ne kadar olduğuna dair sorgulamalar yapılabilmektedir.

Adli Para Cezası Taksitlendirme

Kamuya yapılacak idari cezalarda taksitlendirmeler yapılabilmektedir. Bu anlamda adli para cezası taksitlendirme olanakları bulunmaktadır. Taksitlendirme kanunun öngördüğü hususlarda gerçekleştirilebilir. Yargılanan kişinin ekonomik olarak gelir ile mevcut maddi durumuna bağlı olarak kesilen adli para cezası 24 taksitle ödenebilmektedir. Ödemeler ise hükmün kesinleşmesi ile başlamaktadır.

Adli Para Cezası Ödeme E-Devlet

Yargılanan kişiye kesilen adli para cezası ödeme işlemi e-devlet üzerinden yapılmamaktadır. Zira kişinin elden ödeme yapması çok daha sağlıklı olacaktır. Burada kesinleşen karar sonrası infaz savcılığı yazı gönderir. Bu yazının size ulaşması 4-6 haftayı bulacaktır. Bundan sonra size cezanın ödenmesi bu yazı ile tebliğ edilecektir. Tebliğin yapılması ile sizin süreniz 30 gün olur. Bu süre içinde İnfaz Savcılık bürosundan Vergi Dairesine yazılan yazıyı almanız gerekir. Bu yazıyı aldıktan sonra Vergi Dairesine giderek ödeme yapmanız gerekecektir. Ödeme ile size makbuz verilmektedir. Bu makbuz ya da dekont diyebilirsiniz İnfaz Bürosuna teslim edilmesi gerekir. Bu teslimat ile birlikte cezanın ödendiği sisteme işlenmektedir. Bu sebeple adli para cezaları e-devlet üzerinden ödenmemektedir.

5000 gün adli para cezası ne kadar arayışında olan kişiler vekili olan avukatlar aracılığıyla çıkan kararları takip edebilirler. Böylelikle ne kadar ödeneceğine dair bir bilgi sahibi olunabilmektedir.

Yorum yapın